NUAGEux

ABOUT THE BRAND

About The Brand

What pushes you through every day in life? Living our daily lives, with sometimes harsh and unpleasant moments and days filled with dark clouds. NUAGEUX ®️ is not only considered a luxury brand but also a statement. The goal to inspire you to look up and experience the beauty and gift of life, no matter how dark the clouds are above you. Looking at the clouds and having acceptance as well as admitting the existence and truth of all the hard times and challenges you conquered.

Being on cloud seven [‘’Cloud seven – completely happy, perfectly satisfied; in a euphoric state’’] because of how far you made it. Having the goal to become a better version of yourself describes me best. That is the message I want to pass. Combining passion for fashion design and a fascination for clouds, I decided to build this
brand. My personal connection to clouds has inspired me to build a meaningful, influential brand. By combining a passion with my fascination NUAGEUX®️ was created.

About the brand in Dutch

Wat duwt je elke dag vooruit in het leven? Ons dagelijks leven, met soms harde en onaangename momenten en dagen gevuld met donkere wolken. NUAGEUX ®️ wordt niet alleen beschouwd als een luxe merk, maar ook als een statement. Het doel om u te inspireren om omhoog te kijken en de schoonheid en het geschenk van het leven te ervaren, ongeacht hoe donker de wolken boven u zijn. Naar de wolken kijken en acceptatie hebben, maar ook het bestaan en de waarheid toegeven van alle moeilijke tijden en uitdagingen die je hebt overwonnen.

Op wolk zeven zitten [Cloud seven – completely happy, perfectly satisfied; in a euforic state] vanwege hoe ver je het hebt geschopt. Het doel hebben om een betere versie van jezelf te worden beschrijft mij het beste. Dat is de boodschap die ik wil overbrengen. Door mijn passie voor modeontwerp te combineren met een fascinatie voor wolken, heb ik besloten dit merk te bouwen. Mijn persoonlijke connectie met wolken heeft me geïnspireerd om een betekenisvol, invloedrijk merk te bouwen. Door een passie te combineren met mijn fascinatie is NUAGEUX ®️ ontstaan.